PIT-ZR

euro-870756_640Od rozliczenia roku 2014 r. z obiegu wyjdą informacje PIT-8AR, PIT-4R, w których miejsce wejdzie jeden druk PIT-ZR – zapowiada Ministerstwo Finansów.
Uniwersalny druk PIT-ZR ma obejmować całość informacji o kwotach pobranych i przekazanych do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy przez płatników tego podatku.
Zgodnie z zapowiedziami, druk PIT-ZR ma być składany wyłącznie elektronicznie. Nie ma jeszcze informacji co do formy podpisu, którym ma być weryfikowane złożenie druku. Do tej pory składający PIT-4R i PIT-8AR przez internet musieli podpisać druk bezpiecznym podpisem elektronicznym. Ze względu na to, że formę elektroniczną wybrać będą musieli wszyscy płatnicy wydaje się, że konieczne będzie podpisywanie deklaracji na podobnych zasadach, co zeznania roczne za pomocą danych uwierzytelniających, bez użycia kosztownego e-podpisu.
Podatnicy, którzy nie mają dostępu do sieci internet lub nie posiadają komputera będą mogli skorzystać z opcji wysyłania informacji w formie elektronicznej bezpośrednio w urzędzie skarbowym.
Nowy standard wprowadzany przez Ministerstwo służy przygotowaniu systemów urzędowych do przejęcia obowiązku wypełnienia deklaracji rocznych i sporządzania ich za podatników na podstawie danych przekazanych przez płatników. Deklaracje wypełniane będą na podstawie PIT-ZR oraz nowego druku PIT-INF, zastępującego druki PIT-11, PIT-8C oraz PIT-R. System wypełniania deklaracji za podatników ma zacząć działać od roku 2016 i objąć deklaracje PIT-37 składane za rok 2015. Druki PIT-ZR oraz PIT-INF dotyczyć mają już rozliczeń za 2014 r.
Na powyższej stronie na bieżąco udostępniane będą informacje na temat zmian i nowelizacji w systemie e-podatki, który zastępuje system POLTAX i służy informatyzacji procedur składania zeznań podatkowych. Na stronie dostępne będą druki, nowelizacje prawa oraz informacje na temat pojawiających się zmian.